15 december, 2016

Gyro Shake tyst betong kompaktering under 70 dB(A)

Gyro Shake

Modern betong kompaktering utan hög ljudnivå.

Betongen vibreras med en cirkulär rörelse.

Hörselkåpor av det är 2019

Prospekt  (klicka på röda länken för prospekt)

 

Gyro shake

Gyro shake

 

Copyrighted Image